बेलायती गोर्खा सैनिक गजबहादुर गुरूङको अन्तिम संस्कारGurkha थप समाचारको लागिः

बेलायती गोर्खा सैनिक गजबहादुर गुरूङको अन्तिम संस्कार