अल कायदाका प्रमुख ओसामा बिन लादेन मारिएOsama Bin Laden is dead


बिन लादेनको कम्पाउण्ड