सुन्धाराको रेष्टुरेण्टमा आगलागी, लाखौंको क्षतिसुन्धाराको रेष्टुरेण्टमा आगलागी, लाखौंको क्षति