सिल्भर स्क्रिन (Silver Screen)नेपाली फिल्मी कार्यक्रम | Silver Screen (Oct 19, 2013)