Experience of 1990’s Earthquake in Nepal

नब्बे सालको भूइँचालो ठूलो कि अहिलेको हेर्नुहोस् भिडियो ९२ वर्षीय वृद्ध के भन्नुहुन्छ? भिडियोः रातोपाटी

Posted by HKNepal.com on Saturday, 2 May 2015

Posted by HKNepal.com on Saturday, 2 May 2015